Nestville Horses

Hafling

Hafling

Charakteristika a história

Hafling pochádza z Tirolských Álp v Rakúsku, kde pravdepodobne vznikol krížením malých horských plemien a orientálnych koní. Existuje viacero názorov o plemenách, z ktorých bol hafling vyšľachtený, no prevláda názor, že to boli hlavne plemená norik, hucul a arabské kone. Isté je, že prvé haflingy žili už v roku 1282. Pomenovanie hafling však dostali až na prelome 19. a 20. storočia, podľa obce Hafling pri Merane. Za plemenníka moderného chovu haflinga sa považuje svetlohnedý polokrvný žrebec Folie - narodený roku 1874 horskej kobyle a arabskému plnokrvníkovi. Dnešný posun vo využití haflinga k športovým a rekreačným účelom vedie k oživovaniu plemena plnokrvníkov.

Vzhľad

Vzhľad
Hafling

Vzhľad a Využitie

Hafling sa vyskytuje vo farbách izabela alebo ryšiak. Hriva je podobne ako chvost zvlnená a ľanovo sfarbená. Pri plemenitbe je kladený dôraz na dokonalú stavbu, silné nohy s čistými šľachami a mohutnými, tvrdými kopytami, na vynikajúci rovný, ale dobre pružiaci chrbát a ušľachtilú hlavu s veľkými, širokými nozdrami. Veľké oči a krátke uši mu dodávajú inteligentný vzhľad. Odznaky sú povolené a veľmi časté na hlave i na končatinách. Je to kôň odolný, svalnatý a dožíva sa vysokého veku. 


Hafling je výnimočným spojením pokojnej povahy a spoľahlivosti. Vyniká svojou učenlivosťou a nenáročnosťou. Hafling býva právom označovaný ako malý kôň s veľkým srdcom. Je húževnatý, veľmi ochotný a pracovitý. Výborne zdoláva ťažké horské terény a dokáže si poradiť s akoukoľvek disciplínou jazdeckého športu.


Z európskych plemien sa hafling označuje ako najviac adaptabilný, jeho využitie je všestranné. Pôvodne bol využívaný na prácu v lese a poľnohospodárstve. V súčasnosti je výborný na vozatajstvo, western alebo voltíž. Stále väčšiu obľubu získava v nižších súťažiach v drezúre a v parkúrovom skákaní. Je tiež vhodný na hipoterapiu a pre deti kvôli svojmu nízkemu vzrastu, spoľahlivosti a príjemnému vzhľadu.

Galéria