Nestville Horses

Jazdecká škola

Horses Resort

Úvod a charakteristika

„Pôvab a krása, sila a energia, zvedavosť a hra, citlivosť a krehkosť, spolupatričnosť a neha. Takto vyzerá život po boku koňa."

OZ "Horses Resort" Vám ponúka hodiny strávené v sedle jazdeckej školy vo forme jazdeckých kurzov pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Spoznáte koňa, jeho správanie, potreby a dozviete sa, ako s ním správne zaobchádzať. Naučíte sa správne sedieť v sedle, prax manipulácie s koňom zo zeme a taktiež zo sedla v kroku, kluse a cvale. Cieľom a výsledkom kurzu je spoznať koňa a seba vo vzťahu k jazdeniu. Je to jedinečná forma, vďaka ktorej v krátkom časovom horizonte spoznáte svoje schopnosti a nadanie k jazdeniu. Taktiež sa ukáže, či by sa konský svet mal stať súčasťou vášho života.

Horses Resort

Jazdecký kurz pre začiatočníkov

Pozostáva z 12 lekcií.
Každá lekcia trvá 80 minút (20 minút teória, 60 minút prax).
Pre záujemcov od veku 6 rokov.
Počet účastníkov kurzu max. 6 osôb.
Výučba prebieha v klubovni (teória), jazdeckej ploche, alebo krytej hale pod vedením skúsených trénerov a inštruktorov podľa stanovených osnov.
Začiatočníkom sa rozumie osoba, ktorá nemá žiadne skúsenosti s koňom a s jazdou na koni, nikdy neviedla koňa samostatne a nedokáže dobre používať základné pomôcky na ovládanie koňa.

Jazdecký kurz pre začiatočníkov je rozdelený do 3 kategórií:

1. Začiatočníci 6-12 rokov (KA1)
2. Začiatočníci 12-18 rokov (KA2)
3. Začiatočníci 18 rokov a viac (KA3)

Horses Resort

Jazdecký kurz pre mierne pokročilých

Pozostáva z 12 lekcií.
Každá lekcia trvá 80 minút (20 minút teória, 60 minút prax).
Pre záujemcov od veku 6 rokov.
Počet účastníkov kurzu max. 6 osôb.
Výučba prebieha v klubovni (teória), jazdeckej ploche, alebo krytej hale pod vedením skúsených trénerov a inštruktorov podľa stanovených osnov.
Mierne pokročilým jazdcom sa rozumie osoba, ktorá už absolvovala základný kurz jazdenia (napr. kurz pre začiatočníkov v našej JŠ), ovláda základné pomôcky a má znalosť ovládania koňa v kroku a kluse bez pomoci trénera zo zeme na lonži.

Jazdecký kurz pre mierne pokročilých je rozdelený do 3 kategórií:

1. Mierne pokročilí 6-12 rokov (KA1)
2. Mierne pokročilí 12-18 rokov (KA2)
3. Mierne pokročilí 18 rokov a viac (KA3)

Termíny pre jazdecké kurzy po dohode na tel. čísle
+421 907 144 672

Kontaktujte nás